Viktige forbedringer i RBM24

Basert på innspill fra brukere er opplegget videreutviklet for å lette inndataarbeidet, bedre nøyaktigheten og sikre at resultatene kommer til nytte:

  • Ønsker du f.eks å studere prisnivå og effektivitet vil ett blikk på resultatkartet vise aktiviteter og faktorer der foretaket avviker fra de andre. Med ett tastetrykk får du vite hvorfor, og dernest hvilke forholdsregler og tiltak som kan være aktuelle og hva de beste har gjort.Tilsvarende presentasjoner er også utviklet for henholdsvis miljøstandard og kundetilfredshet.
  • Nøyaktigheten er sikret ved omfattende testing og bedre modellering av rammebetingelser, sentralsortering, mv.
  • Inndataprosessen er effektivisert ved hjelp av bedre hjelpemidler for kostnadsfordeling på de generiske aktivitetene, bedre metodikk for registrering av mengder og bedre veiledning og feilkontroll i inndataarket. Med litt forberedelse og kyndig assistanse kan foreløpige resultater presenteres i løpet av en 2-dagers arbeidsøkt.

/media/files/hvorforrenovasjonsbenchmark2024.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY