Resultatmåling av renovasjon: KOSTRA eller RBM?

Offentlige renovasjonsvirksomheter må hvert år rapportere store datamengder til KOSTRA. Hva får de igjen for strevet? EDC AS har sammenstilt sektorens ønsker om resultatmåling og krav til måle-metodene med det som er tilgjengelig fra KOSTRA. /media/files/resultatmalingavrenovasjonkostraellerrbm.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY