Nyheter


Tirsdag 05/09/23

RBM på Avfallskonferansen

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmark 2024 (RBM24) er et tilbud fra Avfall Norge til offentlige renovasjons­foretak som ønsker et bedre grunnlag for læring og forbedring gjennom systematisk samarbeid med andre.

les mer »
Tirsdag 05/09/23

Resultatmåling av renovasjon: KOSTRA eller RBM?

Erland Eggen

Offentlige renovasjonsvirksomheter må hvert år rapportere store datamengder til KOSTRA. Hva får de igjen for strevet? EDC AS har sammenstilt sektorens ønsker om resultatmåling og krav til måle-metodene med det som er tilgjengelig fra KOSTRA. ...

les mer »
Tirsdag 05/09/23

RBM understøtter målbevisst renovasjon

Erland Eggen

For å få kontroll på resultatene, må de måles. Til nå har over 40 offentlige renovasjons­virksomheter deltatt i Avfall Norges RBM for å få en objektiv og balansert resultat­måling og for å lære av de beste. I 2024 forbedres tilbudet i ...

les mer »
Fredag 09/09/22

RBM22 – sluttrapportene er sendt ut

Erland Eggen

28 renovasjonsselskaper deltok, hvorav 8 bare i kundetilfredshetsmålingen.

Grunnlaget for analysene er ca 500 000 opplysninger fra kundeundersøkelsen og 10 000 opplysninger om virksomhetenes rammebetingelser, løsninger, mengder, kostnader og resultater. Det er gjennomført 14 ...

les mer »
Søndag 22/05/22

Renovasjonsbechmarking 2022 er godt i gang

Erland Eggen

Et rekordstort antall renovasjonsvirksomheter deltar i årets benchmarking. Over 10 000 kundeintervjuer og øvrig datainnsamling er snart sluttført. Rapporter fra kundemålingen vil bli sendt ut i løpet av juni og utkast til samlet analyse av resultater, sterke/ svake sider og ...

les mer »
Torsdag 23/12/21

Julehilsen fra benchmarkene

Erland Eggen

EDC as har i 2021 bistått offentlige renovasjonsvirksomheter med å kartlegge hvor de står og med å utvikle gode veivalg mot en sannsynlig fremtid. Vi har også bidratt til at sektorens fremtidige rammebetingelser og spilleregler blir basert på fakta. Dette er gjort ved å ...

les mer »
Tirsdag 30/11/21

Renovasjonsbenchmarking 2022

Erland Eggen

Nå er det mulig å melde seg på renovasjonsbenchmarking 2022. Les hva tidligere deltakere har fått ut av renovasjonsbenchmarking her. Mer informasjon og påmelding se Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2022 (RBM22) - Avfall Norge

les mer »
Søndag 03/10/21

Faktabaserte avfallsforskrifter

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking har bidratt til en database med detaljert informasjon om 40 offentlige renovasjonsvirksomheter fra hele landet. Dette kunnskapsgrunnlaget blir nå benyttet av både Myndighetene og interesseorganisasjonene for å sikre faktabasert revisjon av avfallsforskriften iht. EU-kravene.

les mer »
Mandag 22/02/21

Hva blir de nye kravene til utsortering?

Erland Eggen

Miljødirektoratet vil i begynnelsen av mars komme med forslag til skjerpede krav til utsortering fra husholdningsavfall. EDC AS har i samråd med deltakerne i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking sett på avfallsselskapenes muligheter til å øke utsorteringsgraden. Se rapporten her  ...

les mer »
Torsdag 31/12/20

Strengere regulering av offentlig renovasjon.

Erland Eggen

800 gigatonn – Så mye CO2 kan fortsatt slippes ut skal verden holde seg innenfor en maksimal global oppvarming på 2 °C som avtalt på klimakonferansen i Paris. Ved dagens CO2-utslipp på rundt 50 gigatonn per år vil dette budsjettet bli brukt opp på bare 16 år.

For ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY