RBM på Avfallskonferansen

Renovasjonsbenchmark 2024 (RBM24) er et tilbud fra Avfall Norge til offentlige renovasjons­foretak som ønsker et bedre grunnlag for læring og forbedring gjennom systematisk samarbeid med andre.

Du får en grundig beregning av hvordan ditt foretak presterer sammenliknet med andre, og hvorfor resultatene blir som de blir på de tre hovedområdene:

  • Prisnivået analysere ved å se på rammebetingelser, tjenestestandard, renovasjonsmetoder og kostnads­effektivitet.
  • Miljøstandarden dokumenteres ved beregning av foretakets positive og negative virkninger på lokalt og globalt miljø.
  • Kundetilfredsheten sammenholdes med foretakets omdømme og med pris og standard på tjenestene.

En oversikt for hvert resultat­område gir indikasjoner på gode og mindre gode resultater pr. renovasjons­­aktivitet. Resultatene forklares ved hjelp av nøkkeltall, indikatorer og utviklingen over tid. Driftstiltak og system­endringer som kan bedre resultatene blir evaluert, og eksempler på vellykkede løsninger presenteres.

Basert på rettferdig sammenlikning med andre gis også oppsummeringer av foretakets sterke og svake sider, og hvilke foretak som har lykkes best pr. resultat­område. Du får en overordnet oppsummering for ikke-fagfolk, en oppsummering for foretaksledelsen og en detaljert presentasjon med dokumentasjon av enhets­kostnader og nøkkeltall som er egnet for videre arbeid.

For brukeruttalelser, se vedlegg  /media/files/rbm24presentasjon230906.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY