Vi kan sammenlikne din virksomhet med 36 norske renovasjonsvirksomheter

Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for samarbeidet mellom ledelse, ansatte og styre/eiere.

Hva vi gjør.

Energidatas renovasjonsbenchmarking etablerer en matematisk modell av virksomheten som sammen-likner kundetilfredshet, miljøstandard, tjenestestandard, gebyrnivå, arbeidsmiljø og kostnads­effektivitet og identifiserer sterke sider, svake sider og forbedringsmuligheter for samtlige renovasjonsaktiviteter. Modellen kan enkelt simulere endringer i system og drift og beregne konsekvensene for kostnader og måloppnåelse.

Metodikken er utviklet og forbedret i samarbeid med Avfall Norge og en faggruppe fra bransjen siden 2003. Nytt i år er muligheten til å benytte et sterkt forenklet inndataskjema og begrense inndatajobben fra dager til timer.

 

Hvordan resultatene formidles.

Analysene presenteres i form av individuelle, skreddersydde rapporter på fire detaljeringsnivå:

  • én for politisk ledelse/styre/adm. ledelse: 8 A4-sider som beskriver virksomhetens viktigste resultater i klartekst med enkle figurer.
  • én for virksomhetsledelsen: 10 A4-sider som oppsummerer alle de viktigste analyseresultatene med tekst og figurer.
  • én for videre oppfølging: 100 siders presentasjon som beskriver både forutsetninger, metodikk og resultater i form av diagrammer med individuelle kommentarer
  • én for nærmere analyse, budsjettberegning osv: Regneark med nyttige nøkkeltall, KPIer og enhetspriser.

 

Ta kontakt.

Avfall Norge arrangerer ikke Renovasjonsbenchmarking (RBM) i år, så dette er også en mulighet til å prøve ut opplegget anonymisert. For nærmere informasjon om tilbudet ta kontakt med meg på erland.eggen@energidata.no eller telefon 915 14 529. For en presentasjon av metodikken og mulighetene se/media/files/metodegjennomgang19.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY