Datakatalog for renovasjon er utviklet

Digitalisering skjer ofte ved at prosesser i virksomheten får nye databaserte overvåknings- og styringssystem. Digitalisering fra toppen av organisasjonen sikrer i større grad at opplysninger som er viktige for overvåkning og styring mot avtalte mål, blir tilgjengeliggjort

Digitalisering skjer ofte ved at prosesser i virksomheten får nye databaserte overvåknings- og styringssystem. Eksempler er veiing, kundebetjening, kontraktsoppfølging, økonomistyring, personalbehandling osv. Digitalisering nedenfra kan føre til en komplisert datastruktur med system som hverken kommuniserer med hverandre eller med virksomhetsledelsen.

Digitalisering fra toppen av organisasjonen sikrer i større grad at opplysninger som er viktige for overvåkning og styring mot avtalte mål, blir tilgjengeliggjort. Dette gjøres ved å stille konkrete krav til datautveksling med prosessene; både form og innhold. Data utveksles automatisert fra prosesser som er digitalisert og ved regelmessig manuell datafangst der dette ikke er tilfellet.

I renovasjonsbenchmarkingen er det utviklet en modell som omfatter alle de resultatindikatorer og nøkkeltall som har vært etterspurt fra deltakende renovasjonsselskap de siste 15 årene samt noen som ventes å bli etterspurt fremover. Den resulterende datamodellen er definert i vedlagt katalog, og kan gi et viktig bidrag til standardiseringen av ledelsesinformasjon innen offentlig renovasjon.

For deltakere i renovasjons­benchmarking er disse opplysningene allerede tilgjengelig for egen virksomhet i form av utviklingen over tid og middeltall for benchmarkingsdeltakerne. EDC AS arbeider også med en databaseløsning som vil muliggjøre enkel uthenting av numerisk og grafisk presentasjon pr. dataelement, samt sammenlikning med middelet, de andre deltakerne og egne tall over tid.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY