Renovasjonsbenchmarking 2022

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2022 er en gruppebenchmarking for offentlige renovasjonsvirksomheter som gjør det mulig å bedømme egen posisjon og utvikling i forhold til de andre deltakerne.

Tjenesten omfatter et innledende informasjonsmøte, støtte til datainnsamling, analyse og dokumentasjon av resultatene på tre detaljeringsnivå og via web samt en avsluttende resultatworkshop.

Det etableres en simuleringsmodell av virksomheten som kan benyttes ved seinere evaluering av alternative løsninger og usikre forutsetninger.

Tilbudet omfatter støtte vedr. resultatorientert renovasjon, inndataworkshop og støtte til intern resultatworkshop og resultatgjennomgang for styre og eiere.

Dette sier tidligere deltakere i Renovasjonsbenchmarking /media/files/brukeruttalelser.pdf

Invitasjon fra Avfall Norge ligger på deres nettside.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY