SeSammen ser på kostnadseffektivitet i renovasjon

Samarbeidsgruppen SeSammen i Midt-Norge skal foreta en systematisk sammenlikning av produktivitet (driftseffektivitet) for 11 renovasjonsvirksomheter. Arbeidet utføres av EDC AS, og målet er å avdekke effektivitetsforskjeller og årsakene til disse. Analysene vil undersøke alle viktige faktorer som kan påvirke effektiviteten slik at deltakerne kan identifisere muligheter til forbedring gjennom læring og samarbeid.

Prosjektet utnytter EDC’s mangeårige erfaring fra sammenliknende analyser av norske renovasjons­virksomheter som operatør for Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking (RBM) slik at merarbeidet for deltakerne begrenses uten at resultatenes nøyaktighet og gjennomslagskraft reduseres. Prosjektet skal etter planen ta seks måneder. 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY