Notice: Undefined offset: 1 in /storage/content/80/102680/renovasjonsledelse.no/public_html/utilities/bootstrap.php on line 16
Renovasjonsledelse
 • Tjenester

 • Om oss

 • Våre kunder

 • Ta kontakt

Tjenester

Energidata har siden 2003 bidratt til resultatorientering av over 40 store og små renovasjons­virksomheter gjennom adm. støtte og presis og rettferdig evaluering av praksis, resultater og alternative strategier.

Hvorfor Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon - ROReno?

ROReno skal på en kostnadseffektiv måte utvide brukernes kompetanse og kapasitet slik at det blir mulig å:

 • beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av alle, motivere medarbeiderne og gi et solid grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
 • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
 • praktisere balansert målstyring av arbeidsprosessene med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere innsatsen.
 • utøve faktabasert endringsledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene, alternative løsninger) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
 • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.
 • effektivisere rapportering og oppfølging slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Nyheter

God jul og godt nyttår fra benchmarkene

Onsdag 20/12/23 Erland Eggen

Miljøproblemene er skremmende, men i renovasjon er vi i alle fall en del av løsningen.

God Jul og godt nytt år!

 Hilsen

Benchmarkene i EDC AS.

Erland & co....

les mer »

Viktige forbedringer i RBM24

Onsdag 20/12/23 Erland Eggen

Basert på innspill fra brukere er opplegget videreutviklet for å lette inndataarbeidet, bedre nøyaktigheten og sikre at resultatene kommer til nytte:

 • Ønsker du f.eks å studere ...
les mer »

RBM på Avfallskonferansen

Tirsdag 05/09/23 Erland Eggen

Renovasjonsbenchmark 2024 (RBM24) er et tilbud fra Avfall Norge til offentlige renovasjons­foretak som ønsker et bedre grunnlag for læring og forbedring gjennom systematisk samarbeid med andre.

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY