Notice: Undefined offset: 1 in /storage/content/80/102680/renovasjonsledelse.no/public_html/utilities/bootstrap.php on line 16
Renovasjonsledelse
  • Tjenester

  • Om oss

  • Våre kunder

  • Ta kontakt

Tjenester

Energidata har siden 2003 bidratt til resultatorientering av over 40 store og små renovasjons­virksomheter gjennom adm. støtte og presis og rettferdig evaluering av praksis, resultater og alternative strategier.

Hvorfor Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon - ROReno?

ROReno skal på en kostnadseffektiv måte utvide brukernes kompetanse og kapasitet slik at det blir mulig å:

  • beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av alle, motivere medarbeiderne og gi et solid grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
  • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
  • praktisere balansert målstyring av arbeidsprosessene med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere innsatsen.
  • utøve faktabasert endringsledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene, alternative løsninger) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
  • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.
  • effektivisere rapportering og oppfølging slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Nyheter

RBM på Avfallskonferansen

Tirsdag 05/09/23 Erland Eggen

Renovasjonsbenchmark 2024 (RBM24) er et tilbud fra Avfall Norge til offentlige renovasjons­foretak som ønsker et bedre grunnlag for læring og forbedring gjennom systematisk samarbeid med andre.

les mer »

Resultatmåling av renovasjon: KOSTRA eller RBM?

Tirsdag 05/09/23 Erland Eggen

Offentlige renovasjonsvirksomheter må hvert år rapportere store datamengder til KOSTRA. Hva får de igjen for strevet? EDC AS har sammenstilt sektorens ønsker om resultatmåling og krav til ...

les mer »

RBM understøtter målbevisst renovasjon

Tirsdag 05/09/23 Erland Eggen

For å få kontroll på resultatene, må de måles. Til nå har over 40 offentlige renovasjons­virksomheter deltatt i Avfall Norges RBM for å få en objektiv og balansert ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY