Støtte ved strategiutvikling

Våre medarbeidere har omfattende erfaring fra ledelse av både infrastrukturvirksomhet og konkurranseutsatte selskaper. EDC AS har ledet ulike typer av strategiprosesser fra fullstendig revurdering av mål og midler til strategiutvikling på viktige forretningsområder.

Vi  støtter strategiprosesser tilpasset kundens behov på ulike måter:

  • ved å støtte prosjektledelsen med prosjektplan, metodikk, scenariumutvikling, analyser og datagrunnlag
  • ved å lede prosessen frem til fullstendig strategiforslag i
  • ved å utvikle nødvendig faktagrunnlag for å identifisere sterke og svake sider samt fremtidsbilder, muligheter og trusler
  • ved å identifisere, beskrive og konsekvensvurdere alternative strategier
  • ved å beskrive implementering, organisering og ressursbehov
  • ved å kommunisere alternativene, valgene og konsekvensene for eiere, ledelse, ansatte og leverandører.

Ta kontakt med Erland Eggen på 915 14 529 for nærmere detaljer.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY