Analyser og nøkkeltall

Vi har definert og beregnet over 700 nøkkeltall og beregnet middelevrdier for årene 2011, 2013, 2015, 2017 og 2019. Over 40 regionale renovasjonsvirksomheter inngår i datagrunnlaget, som er velegnet for en rekke analyser av utviklingen, virkningen av tiltak og sammenhenger.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY