Kompetansebygging for resultatorientert renovasjon

Kompetansebyggingen for resultatorientert renovasjon (ROReno) setter kundens medarbeidere bedre i stand til å praktisere resultatorientering og balansert målstyring gjennom kjennskap til verktøy, muligheter og utfordringer.

Formål

  • etablere bedre kompetanse om resultatorientering, balansert målstyring og konstruktiv resultatoppfølging.
  • etablere bedre kompetanse om effektiv dataforvaltningen som både kan understøtte ROReno og andre behov for rapportering og dokumentasjon.
  • gi innsyn i RORenos matematiske virksomhetsmodell og hvordan den kan benyttes for sammenlikning, resultatoppfølging, simulering av endringer, anbudskontroll, budsjettering osv.

Gjennomføring

Kompetansebyggingen kan inngå i Energidatas opplegg for administrativ støtte eller bestilles som frittstående kurs, kursserier og arbeidsdugnader med tid og sted etter nærmere avtale:

 

Innføring i resultatorientert renovasjon (ROReno)

Målgruppe: Topp- og mellomledere i renovasjonsvirksomheter/ kommuner som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon (ROReno).

Formål: Lære deltakerne hvordan ROReno kan tas i bruk for å oppnå bedre målorientering, motivasjon og resultatoppnåelse.

Opplegg: Presentasjon av muligheter og utfordringer ved balansert målstyring, og hvordan ROReno kan understøtte utvikling av balansert mål, gode forbedringsstrategier og effektiv resultatmåling og oppfølging. De viktigste budskapene understøttes med gruppeoppgaver basert på realistiske eksempler fra sammenlikning av regionale renovasjonsvirksomheter.

Omfang: En dag.

 

Strukturering av virksomhetsdata for ROReno og annen rapportering

Målgruppe: Medarbeidere i renovasjonsvirksomheter/ kommuner som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon (ROReno).

Formål: Gi deltakerne en innføring i inndatabehov for ROReno og synergiene med annen nødvendig rapportering.

Opplegg: Gjennomgang av inndata for RORenos virksomhetsmodell inklusive definisjoner, feilkilder, krav til nøyaktighet, datakilder i virksomheten mv. Sammenhengen med KOSTRA og annen rapportering og drøfting av hvordan tilgjengelige opplysninger kan struktureres bedre. Viktige budskap understøttes med oppgaver basert på eksempler.

Omfang: En dag.

 

Innføring i ROReno-rapporter og KPIer

Målgruppe: Medarbeidere i renovasjonsvirksomheter/ kommuner som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon (ROReno).

Formål: Gi deltakerne en innføring i standard rapporter og KPIer fra ROReno for å lette bruken av resultatene.

Opplegg: Gjennomgang av de ulike rapportene og KPIene og hvordan de kan brukes for å løse aktuelle oppgaver. Viktige budskap understøttes med oppgaver basert på eksempler.

Omfang: En dag.

 

Innføring i den matematiske virksomhetsmodellen for renovasjon

Målgruppe: Medarbeidere i renovasjonsvirksomheter/ kommuner som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon (ROReno).

Formål: Gi deltakerne en innføring i RORenos virksomhetsmodell for for å lette bruken av resultatene.

Opplegg: Gjennomgang av hvordan virksomhetsmodellen beregnes på basis av inndata og hvordan denne benyttes for å beregne resultater og prestasjoner. Viktige budskap understøttes med oppgaver basert på eksempler.

Omfang: En dag.

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY