Utsetting ingen sikker vei til suksess

Analyser av 30 renovasjonsvirksomheter viser at det ikke er noen sammenheng mellom gode prestasjoner og høy utsettingsgrad. Det er omstendighetene rundt utsetting og måten det gjøres på som er avgjørende.

Virksomheter som har tilgang på Energidatas virksomhetsmodell for renovasjon har bedre muligheter for å lykkes ved at de

1) kan beregne hvordan dagens løsning avviker fra beste demonstrerte praksis

2) kan anslå hvor sannsynlig det er at et anbud kan realiseres innenfor ønskede rammer

3) kan simulere hvordan en ny (tilbudt) løsning vil påvirke både effektivitet og andre viktige prestasjonsindikatorer

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY