Strengere regulering av offentlig renovasjon.

800 gigatonn – Så mye CO2 kan fortsatt slippes ut skal verden holde seg innenfor en maksimal global oppvarming på 2 °C som avtalt på klimakonferansen i Paris. Ved dagens CO2-utslipp på rundt 50 gigatonn per år vil dette budsjettet bli brukt opp på bare 16 år.

For å bidra til dette arbeider norske myndigheter bl.a. med strengere krav til utsorteringsgrad for materialgjenvinning. EDC AS har i samråd med deltakerne i RBM bidratt med analyser basert på RBM-data fra 40 offentlige renovasjonsvirksomheter.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY