Renovasjonsvirksomheter simulerer fremtiden

De offentlige renovasjonsvirksomhetene står overfor store utfordringer, men har også tilgang på nye metoder og løsninger. Matematiske virksomhetsmodeller gjør det mulig å simulere konsekvensene av endringer i forutsetningene, veivalg og nye løsninger.  I løpet av 2017 har en rekke virksomheter benytter EDCs virksomhetsmodell til å styrke beslutningsgrunnlaget.

Finn ut hvem som gjør hva ved å klikke på /media/files/virksomhetssimuleringavregionalrenovasjon.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY