Renovasjonsbenchmarking 2022

Nå er det mulig å melde seg på renovasjonsbenchmarking 2022. Les hva tidligere deltakere har fått ut av renovasjonsbenchmarking her. Mer informasjon og påmelding se Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2022 (RBM22) - Avfall Norge

Ved å delta i RBM22 oppnår du bl.a. følgende fordeler:

 • Rettferdig sammenlikning av resultatnivå på de syv viktigste resultatområdene
 • Identifisering av resultatavvik, sterke og svake sider for de syv renovasjonsaktivitetene
 • Bestemmelse av avvik fra varslede myndighetskrav til utsortering og gjenvinning
 • Analyse av egen resultatutvikling over tid
 • Erfaringsutveksling med de som presterer best
 • Faktabasert kunnskap om hva som er viktig og hva som virker
 • Mulighet for rask og enkel konsekvensanalyse av politiske føringer og endringer i system og drift
 • Analyse av mengdefordelingen mellom privat og næring pr. avfallstype
 • Kontroll av kostnadsfordelingen mellom privat og næring
 • Beregning av nøkkeltall og KPI’er for resultatoppfølging og egne analyser
 • Basis for kommunikasjon, strategiutvikling, informasjonsforvaltning og digitalisering

 

20 år med RBM har gitt deltakerne et effektivt grunnlag for å oppnå bedre resultater gjennom målrettet ledelse, læring, motivasjon av medarbeidere og fruktbart samarbeid med styre, eiere og myndigheter. 

 

Det er deltakerne selv som eier sine inndata og resultater. Både bm-operatøren (EDC AS) og deltakerne skriver under på en avtale om bruk av resultatene som er til fordel for alle som deltar.

 

Meld deg på RBM22 innen 26. januar!  

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY