Renovasjonsbenchmarking 2018 - påmelding pågår.

Avfall Norge inviterer til en ny runde med renovasjonsbenchmarking. Hvis du ønsker objektiv resultatoppfølging, å lære av de beste eller mulighet for å konsekvensberegne endringer i drift eller system, så meld deg på.

Analysen og resultatfremstillingen er ytterligere forbedret for å få frem det vesentlige og unngå misforståelser. Resultater og nøkkeltall er likevel sammenliknbare med de 3 siste benchmarkingsrundene og danner et godt grunnlag for å bedømme både egen utvikling og status i forhold til andre virksomheter.

Deltakelse i benchmarkingen innebærer også at det etableres en matematisk modell av virksomheten som kan benyttes til å beregne virkningen av systemendringer og nye driftsformer se /media/files/virksomhetssimuleringavregionalrenovasjon.pdf

For påmelding, bruk denne lenken

https://docs.google.com/forms/d/1_H7o69nSLK3toRRIXGCT-MCIZzI18B6DDIyNBHtQL48/viewform?edit_requested=true

For påmelding til informasjonsmøte, bruk denne lenken

https://docs.google.com/forms/d/1Oyqusp5hN76M4Of23yoojN-qymsH1slD9HdMGCARFGg/viewform?utm_source=Markedsf%C3%B8ring+-+arrangementer+og+prosjekter&utm_campaign=99db3adb74-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_12&utm_medium=email&utm_term=0_4cd453292d-99db3adb74-205158113&edit_requested=true

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY