Renovasjonsbechmarking 2022 er godt i gang

Et rekordstort antall renovasjonsvirksomheter deltar i årets benchmarking. Over 10 000 kundeintervjuer og øvrig datainnsamling er snart sluttført. Rapporter fra kundemålingen vil bli sendt ut i løpet av juni og utkast til samlet analyse av resultater, sterke/ svake sider og forbedringsmuligheter kommer i juli.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY