Rekorddeltakelse i Renovasjonsbenchmarking 2020

Hele 31 offentlige virksomheter og kommuner er påmeldt årets benchmarking, RBM20. Deltakerne omfatter stor variasjon i topografi, klima og bosetningsmønster fra Senja i Nord via NGIR i vest, SØIR i øst og Avfall Sør.

Kundeundersøkelsen startet denne uken og skal, når den er ferdigstilt, ha intervjuet over 10 000 tilfeldig valgte renovasjonskunder. Det vil i tillegg bli samlet inn eller beregnet ca 20 000 opplysninger om rammebetingelser, renovasjonspraksis, økonomi, arbeidsforhold og mengder.

Den enkelte deltaker får i løpet av sommeren overordnede og detaljerte rapporter og presentasjoner utformet for å skape økt forståelse for både utfordringer, muligheter og resultater. Datagrunnlaget vil også bli benyttet til å øke kunnskapen om offentlig renovasjon.

Deltakerne i RBM20 er

Agder Renovasjon IKS
Fredrikstad kommune renovasjon
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Renovasjon i Grenland IKS
ÅRIM
Avfall Sør AS
Valdres Kommunale Renovasjon IKS
Sirkula IKS
GLØR IKS
RIR IKS
Trondheim Renholdsverk AS
Senja Avfall IKS
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
Romerike Avfallsforedling
SHMIL IKS
FIAS
Innherred Renovasjon IKS
NGIR IKS
Fosen Renovasjon IKS
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk
VØR
Steinkjer
Indre Hordaland Miljøverk IKS
Sarpsborg kommune
Hålogaland Ressursselskap IKS
SØIR IKS
Horisont Miljøpark IKS
ReMidt IKS
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY