RBM22 – sluttrapportene er sendt ut

28 renovasjonsselskaper deltok, hvorav 8 bare i kundetilfredshetsmålingen.

Grunnlaget for analysene er ca 500 000 opplysninger fra kundeundersøkelsen og 10 000 opplysninger om virksomhetenes rammebetingelser, løsninger, mengder, kostnader og resultater. Det er gjennomført 14 inndatadugnader hos deltakerne.

De 4 individuelle rapportene pr. deltaker forklarer og dokumenterer resultatene på ulike detaljeringsnivå for ulike målgrupper og omfatter til sammen 5000 sider. Det foreligger i tillegg en komplett resultatdokumentasjon og detaljert modellbeskrivelse.

12 resultatmøter for ledergruppe, styre og rep.skap er planlagt.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY