Hvorfor delta i Renovasjonsbenchmarking 2020?

virksomheten får støtte til å

  • dokumentere tjenestestandard, miljøstandard og kundetilfredshet og avdekke muligheter til forbedring
  • dokumentere gebyrnivå, enhetskostnader, kostnadseffektivitet og muligheter for realisering av effektiviseringsmuligheter.
  • dokumentere arbeidsmiljø med sikte på å avdekke behov for tiltak.
  • analysere endring i prestasjonsnivået i forhold til tidligere benchmarkinger og avvik i prestasjonsnivået i forhold til beste praksis og til definerte prestasjonsnivåer
  • styrke kompetansen vedr. bruk av virksomhetsmodeller for vurdering av nye løsninger, strategiutvikling, resultatoppfølging og kontroll av anbud
  • styrke kompetansen vedr. bruk av datamodeller for effektiv informasjonsforvaltning og digitalisering

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY