Hva bør innsamlingen koste?

Konkursene i Veireno og RenoNorden viser at de regionale renovasjonsaktørene også må vurdere risikoen ved å handle for billig. Deltakelse i Avfall Norges «Renovasjonsbenchmarking» gir et raskt og sikkert anslag for hvor stor denne risikoen er. I ett tilfelle ville laveste tilbud ha gjort innsamlingen nesten 20% mer kostnadseffektiv enn Norges mest effektive - risikoen var åpenbar.

Analyseverktøyet beregner hva prisen bør være ved midlere kostnadseffektivitet når en sammenlikner med et stort antall norske virksomheter. Metoden er basert på en beskrivelse av innsamlingsordningen som omfatter opplysninger om beholdere, fraksjoner, hentefrekvenser, kjøreavstander, kjøreforhold i området og hindringer for renovatørene. Det benyttes en matematisk modell som beregner samlet tidsforbruk pr. år både til kjøring og tømming, og dette regnes om til en kostnad basert på midlere enhetskostnader.

Analyseverktøyet har vært videreutviklet i «Renovasjonsbenchmarking» i over 15 år og blir også benyttet til å beregne konsekvensene av andre forbedringstiltak vedrørende både gjenvinnings­stasjoner, sentralsortering og sluttbehandling. Når inndata og modellen er etablert, tar det bare noen få timer å beregne konsekvenser av nye løsninger og tilbud.

Analyser av deltakerne i Renovasjonsbenchmarking viser at det ikke har vært noen statistisk signifikant sammenheng mellom grad av konkurranseutsetting og kostnadseffektivitet de siste 15 årene. Det er heller ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at konkurranseutsetting gir høyere kundetilfredshet. Muligheten til konkurranseutsetting kan imidlertid ha vært viktig.

Deltakere i Avfall Norges «Renovasjonsbenchmarking» disponerer allerede et verktøy som med god presisjon kan regne ut hva avfallsinnsamlingen «bør» koste. Konsekvensene av en ny innsamlingsordning vurderes med hensyn til både kostnadseffektivitet, gebyr, standard og kundetilfredshet. Man får dermed et godt grunnlag for å vurdere tilbud fra underleverandører og hvor konkurranse­dyktige egne løsninger er.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY