Faktabaserte avfallsforskrifter

Renovasjonsbenchmarking har bidratt til en database med detaljert informasjon om 40 offentlige renovasjonsvirksomheter fra hele landet. Dette kunnskapsgrunnlaget blir nå benyttet av både Myndighetene og interesseorganisasjonene for å sikre faktabasert revisjon av avfallsforskriften iht. EU-kravene.

Les våre innspill til Mdir og til Samfunnsbedriftene

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY