Benchmarking som basis for digitalisering

Digitalisering kan være et middel til kunnskapsbasert ledelse, målstyring og effektive rutiner. De offentlige renovasjonsvirksomhetene løser liknende oppgaver og vil derfor ha et liknende behov for data og informasjon. Benchmarkingsmodellen for renovasjon dekker behovet for overordnede opplysninger og gir en standardisert definisjon av data­elementene og hvordan de henger sammen. For mer info se./media/files/datamodellforeffektivdigitalisering.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY