Nyheter


Tirsdag 02/05/17

Utsetting ingen sikker vei til suksess

Erland Eggen

Analyser av 30 renovasjonsvirksomheter viser at det ikke er noen sammenheng mellom gode prestasjoner og høy utsettingsgrad. Det er omstendighetene rundt utsetting og måten det gjøres på som er avgjørende.

Virksomheter som har tilgang på Energidatas virksomhetsmodell for ...

les mer »
Onsdag 16/11/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gjennomført med godt resultat

Erland Eggen

 Renovasjonsbenchmarking i regi av Avfall Norge er i år utført for 8. gang siden starten i 2005. Mange deltakere var godt fornøyd med virksomhetens resultater, mens andre fikk dokumentert forbedringsmuligheter og ideer til videre utvikling av virksomheten.  ...

les mer »
Fredag 07/10/16

Faktabasert regulering av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Nye rammer for husholdningsrenovasjon bør ta utgangspunkt i objektiv kunnskap om hvordan eksisterende rammer fungerer. Energidata har avdekket viktige sammenhenger basert på analyse av virksomheter som betjener halvparten av Norges befolkning.  /media/files/reguleringhusholdningsrenovasjon.pdf

les mer »
Torsdag 29/09/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gir et balansert bilde av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarkingen viser hvilke utfordringer de regionale renovasjonsvirksomhetene står overfor og hvordan de ble håndtert i 2015. Se /media/files/rbm16fellesrapport.pdf

les mer »
Onsdag 01/06/16

Tilfredsheten med husholdningsrenovasjon er høy og økende.

Erland Eggen

I forbindelse med Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har både omdømme og tilfredshet med renovasjonstjenesten blitt målt åtte ganger siden 2004. Målingen har hele tiden blitt målt på samme måte og har omfattet virksomheter som betjener halvparten av Norges ...

les mer »
Søndag 15/02/15

Produktivitetskommisjonen anbefaler benchmarking.

Erland Eggen

I sin første rapport om Produktivitet – grunnlag for vekst og
velferd har Produktivitetskommisjonens blant annet pekt på bruk av systematisk sammenlikning eller benchmarking som et nyttig virkemiddel for produktivitet i tjenesteproduksjon. Se f.eks. kapittel 16.4.1. ...

les mer »
Lørdag 23/11/13

Renovasjonsbenchmarking har utviklet syv mål på god husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Styringsgruppen for Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har i samarbeid med Energidata identifisert de syv viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon og definert hvordan de kan måles. De syv områdene er driftseffektivitet, systemeffektivitet, gebyrnivå, miljøstandard, ...

les mer »
Søndag 03/11/13

Sammenlikning er nøkkelen til målrettet ledelse av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Ledere for regionale renovasjonsvirksomheter har presentert noen synspunkter på hvorfor systematisk sammenlikning er et viktig ledelsesverktøy /media/files/benchmarkingformalstyrtledelseartikkel.pdf

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY