Nyheter


Mandag 19/11/18

Miljøstandarden doblet på fem år

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking gjennomføres i regi av Avfall Norge annenhvert år og viser at miljøstandarden har gått kraftig opp. En viktig årsak til dette er bedre tjenestestandard. For å se utviklingen de seks viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon se her

les mer »
Onsdag 12/09/18

RBM-analysene brukes aktivt

Erland Eggen

Deltakerne i Renovasjonsbenchmarking 2018 er allerede i gang med å vurdere resultatene. Flere planlegger å legge dem frem for styrende organer, og EDC har foretatt en rekke konsekvensanalyser av alternative løsninger med sikte på å bedre både miljøstandard, kundetilfredshet ...

les mer »
Fredag 02/02/18

Rekorddeltakelse i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking.

Erland Eggen

Ved utgangen av januar hadde hele 32 offentlige renovasjonsvirksomheter meldt seg på årets benchmarking; flere av dem for første gang. Omfanget av deltakelse varierer fra full sammenlikning inklusive inndata- og resultatdugnad til sammenlikning av kundetilfredshet. Den store deltakelsen viser at ...

les mer »
Lørdag 16/12/17

Renovasjonsbenchmarking 2018 - påmelding pågår.

Erland Eggen

Avfall Norge inviterer til en ny runde med renovasjonsbenchmarking. Hvis du ønsker objektiv resultatoppfølging, å lære av de beste eller mulighet for å konsekvensberegne endringer i drift eller system, så meld deg på.

les mer »
Tirsdag 14/11/17

Renovasjonsvirksomheter simulerer fremtiden

Erland Eggen

De offentlige renovasjonsvirksomhetene står overfor store utfordringer, men har også tilgang på nye metoder og løsninger. Matematiske virksomhetsmodeller gjør det mulig å simulere konsekvensene av endringer i forutsetningene, veivalg og nye løsninger.  I løpet ...

les mer »
Mandag 25/09/17

Hva bør innsamlingen koste?

Erland Eggen

Konkursene i Veireno og RenoNorden viser at de regionale renovasjonsaktørene også må vurdere risikoen ved å handle for billig. Deltakelse i Avfall Norges «Renovasjonsbenchmarking» gir et raskt og sikkert anslag for hvor stor denne risikoen er. I ett tilfelle ville laveste tilbud ha ...

les mer »
Torsdag 31/08/17

Benchmarking i Midt-Østen

Erland Eggen

EDC's Effometermetode benyttes nå ved effektivitetssammenlikning av kraftnett i Midt-Østen og i Europa. Det er den samme metoden som benyttes i renovasjonsbenchmarking. EDC utfører sammenlikningene på oppdrag fra et av verdens største konsulentselskap

les mer »
Fredag 25/08/17

Evaluerer resultatene for 2016

Erland Eggen

Flere renovasjonsvirksomheter har fulgt opp resultatene for 2016 ved hjelp av forenklede inndata, som omfatter under 20 lett tilgjengelig opplysninger. Noen har også oppdatert kundemålingen

les mer »
Mandag 31/07/17

Konkurranseutsetting via benchmarking

Erland Eggen

Dyrekjøpte erfaringer har vist at konkurranseutsetting av renovasjonstjenester kan virke mot sin hensikt. Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) har helt siden starten i 2003 vist at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom grad av konkurranseutsetting og effektive tjenester. Regjeringens ...

les mer »
Fredag 09/06/17

Hva gjør de beste på husholdningsrenovasjon?

Erland Eggen

Energidata har analysert RBM-resultatene og funnet noen viktige fellestrekk for de som oppnår de beste resultatene på husholdningsrenovasjon.

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY