Nyheter


Tirsdag 07/01/20

Bli med på Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20)

Erland Eggen

Avfall Norge har sendt ut invitasjon til å delta i RBM20. Alle som deltar får en enestående mulighet til å se virksomhetens praksis og resultater med friskt blikk og til å lære av andre.

Både de som ønsker å motivere forbedringer og dokumentere resultater vil ...

les mer »
Mandag 23/12/19

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Mandag 16/12/19

Benchmarking som basis for digitalisering

Erland Eggen

Digitalisering kan være et middel til kunnskapsbasert ledelse, målstyring og effektive rutiner. De offentlige renovasjonsvirksomhetene løser liknende oppgaver og vil derfor ha et liknende behov for data og informasjon. Benchmarkingsmodellen for renovasjon dekker behovet for overordnede opplysninger ...

les mer »
Mandag 16/12/19

Hvorfor delta i Renovasjonsbenchmarking 2020?

Erland Eggen

virksomheten får støtte til å

  • dokumentere tjenestestandard, miljøstandard og kundetilfredshet og avdekke muligheter til forbedring
  • dokumentere gebyrnivå, enhetskostnader, kostnadseffektivitet og muligheter for realisering av effektiviseringsmuligheter.
  • dokumentere ...
les mer »
Tirsdag 15/10/19

EDC AS støtter SeSammen-gruppens forbedringsarbeid

Erland Eggen

EDC har på oppdrag fra SeSammen utført en systematisk sammenlikning og analyse av driftseffektiviteten (produktivitet) hos 10 av deltakerne. Målet var å identifisere og forklare ulikheter med sikte på gjensidig læring og utvikling av en felles beste praksis på viktige ...

les mer »
Onsdag 04/09/19

Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20) forberedes

Erland Eggen

Etter vedtak i Avfall Norges styre vil tilbudet i 2020 omfatte tre detaljeringsnivå for inndata (fullstendig - som nå, forenklet for tidligere deltakere og forenklet for nye deltakere). Nøkkeltall basert på åpne kilder vil bli gjort offentlig tilgjengelig via web. Resultater fra ...

les mer »
Torsdag 11/04/19

SeSammen ser på kostnadseffektivitet i renovasjon

Erland Eggen

Samarbeidsgruppen SeSammen i Midt-Norge skal foreta en systematisk sammenlikning av produktivitet (driftseffektivitet) for 11 renovasjonsvirksomheter. Arbeidet utføres av EDC AS, og målet er å avdekke effektivitetsforskjeller og årsakene til disse. Analysene vil undersøke alle viktige ...

les mer »
Onsdag 20/03/19

Vi kan sammenlikne din virksomhet med 36 norske renovasjonsvirksomheter

Erland Eggen

Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for samarbeidet mellom ledelse, ansatte og styre/eiere.

les mer »
Mandag 18/03/19

Ny metodebeskrivelse er utviklet

Erland Eggen

Se gjennom presentasjonen og få bedre innsikt i EDCs metodikk for renovasjonsbenchmarking og hvordan den kan hjelpe din virksomhet til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål og delmål /media/files/metodegjennomgang19.pdf

les mer »
Torsdag 20/12/18

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY