Nyheter


Mandag 22/02/21

Hva blir de nye kravene til utsortering?

Erland Eggen

Miljødirektoratet vil i begynnelsen av mars komme med forslag til skjerpede krav til utsortering fra husholdningsavfall. EDC AS har i samråd med deltakerne i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking sett på avfallsselskapenes muligheter til å øke utsorteringsgraden. Se rapporten her  ...

les mer »
Torsdag 31/12/20

Strengere regulering av offentlig renovasjon.

Erland Eggen

800 gigatonn – Så mye CO2 kan fortsatt slippes ut skal verden holde seg innenfor en maksimal global oppvarming på 2 °C som avtalt på klimakonferansen i Paris. Ved dagens CO2-utslipp på rundt 50 gigatonn per år vil dette budsjettet bli brukt opp på bare 16 år.

For ...

les mer »
Mandag 19/10/20

Renovasjonsbenchmarking 2020 vel i havn.

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking 2020 eller RBM20 samlet i år hele 34 deltakere. På Resultatmøtet 14.10 var det HIM, GLØR og Avfall Sør som presenterte årsakene til at de scoret blant de beste på resultat­områdene driftseffektivitet, miljøstandard og ...

les mer »
Mandag 09/03/20

Datakatalog for renovasjon er utviklet

Erland Eggen

Digitalisering skjer ofte ved at prosesser i virksomheten får nye databaserte overvåknings- og styringssystem. Digitalisering fra toppen av organisasjonen sikrer i større grad at opplysninger som er viktige for overvåkning og styring mot avtalte mål, blir tilgjengeliggjort

les mer »
Mandag 09/03/20

Rekorddeltakelse i Renovasjonsbenchmarking 2020

Erland Eggen

Hele 31 offentlige virksomheter og kommuner er påmeldt årets benchmarking, RBM20. Deltakerne omfatter stor variasjon i topografi, klima og bosetningsmønster fra Senja i Nord via NGIR i vest, SØIR i øst og Avfall Sør.

Kundeundersøkelsen startet denne uken og skal, ...

les mer »
Tirsdag 07/01/20

Bli med på Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20)

Erland Eggen

Avfall Norge har sendt ut invitasjon til å delta i RBM20. Alle som deltar får en enestående mulighet til å se virksomhetens praksis og resultater med friskt blikk og til å lære av andre.

Både de som ønsker å motivere forbedringer og dokumentere resultater vil ...

les mer »
Mandag 23/12/19

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Mandag 16/12/19

Benchmarking som basis for digitalisering

Erland Eggen

Digitalisering kan være et middel til kunnskapsbasert ledelse, målstyring og effektive rutiner. De offentlige renovasjonsvirksomhetene løser liknende oppgaver og vil derfor ha et liknende behov for data og informasjon. Benchmarkingsmodellen for renovasjon dekker behovet for overordnede opplysninger ...

les mer »
Mandag 16/12/19

Hvorfor delta i Renovasjonsbenchmarking 2020?

Erland Eggen

virksomheten får støtte til å

  • dokumentere tjenestestandard, miljøstandard og kundetilfredshet og avdekke muligheter til forbedring
  • dokumentere gebyrnivå, enhetskostnader, kostnadseffektivitet og muligheter for realisering av effektiviseringsmuligheter.
  • dokumentere ...
les mer »
Tirsdag 15/10/19

EDC AS støtter SeSammen-gruppens forbedringsarbeid

Erland Eggen

EDC har på oppdrag fra SeSammen utført en systematisk sammenlikning og analyse av driftseffektiviteten (produktivitet) hos 10 av deltakerne. Målet var å identifisere og forklare ulikheter med sikte på gjensidig læring og utvikling av en felles beste praksis på viktige ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY