Nyheter


Fredag 09/09/22

RBM22 – sluttrapportene er sendt ut

Erland Eggen

28 renovasjonsselskaper deltok, hvorav 8 bare i kundetilfredshetsmålingen.

Grunnlaget for analysene er ca 500 000 opplysninger fra kundeundersøkelsen og 10 000 opplysninger om virksomhetenes rammebetingelser, løsninger, mengder, kostnader og resultater. Det er gjennomført 14 ...

les mer »
Søndag 22/05/22

Renovasjonsbechmarking 2022 er godt i gang

Erland Eggen

Et rekordstort antall renovasjonsvirksomheter deltar i årets benchmarking. Over 10 000 kundeintervjuer og øvrig datainnsamling er snart sluttført. Rapporter fra kundemålingen vil bli sendt ut i løpet av juni og utkast til samlet analyse av resultater, sterke/ svake sider og ...

les mer »
Torsdag 23/12/21

Julehilsen fra benchmarkene

Erland Eggen

EDC as har i 2021 bistått offentlige renovasjonsvirksomheter med å kartlegge hvor de står og med å utvikle gode veivalg mot en sannsynlig fremtid. Vi har også bidratt til at sektorens fremtidige rammebetingelser og spilleregler blir basert på fakta. Dette er gjort ved å ...

les mer »
Tirsdag 30/11/21

Renovasjonsbenchmarking 2022

Erland Eggen

Nå er det mulig å melde seg på renovasjonsbenchmarking 2022. Les hva tidligere deltakere har fått ut av renovasjonsbenchmarking her. Mer informasjon og påmelding se Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2022 (RBM22) - Avfall Norge

les mer »
Søndag 03/10/21

Faktabaserte avfallsforskrifter

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking har bidratt til en database med detaljert informasjon om 40 offentlige renovasjonsvirksomheter fra hele landet. Dette kunnskapsgrunnlaget blir nå benyttet av både Myndighetene og interesseorganisasjonene for å sikre faktabasert revisjon av avfallsforskriften iht. EU-kravene.

les mer »
Mandag 22/02/21

Hva blir de nye kravene til utsortering?

Erland Eggen

Miljødirektoratet vil i begynnelsen av mars komme med forslag til skjerpede krav til utsortering fra husholdningsavfall. EDC AS har i samråd med deltakerne i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking sett på avfallsselskapenes muligheter til å øke utsorteringsgraden. Se rapporten her  ...

les mer »
Torsdag 31/12/20

Strengere regulering av offentlig renovasjon.

Erland Eggen

800 gigatonn – Så mye CO2 kan fortsatt slippes ut skal verden holde seg innenfor en maksimal global oppvarming på 2 °C som avtalt på klimakonferansen i Paris. Ved dagens CO2-utslipp på rundt 50 gigatonn per år vil dette budsjettet bli brukt opp på bare 16 år.

For ...

les mer »
Mandag 19/10/20

Renovasjonsbenchmarking 2020 vel i havn.

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking 2020 eller RBM20 samlet i år hele 34 deltakere. På Resultatmøtet 14.10 var det HIM, GLØR og Avfall Sør som presenterte årsakene til at de scoret blant de beste på resultat­områdene driftseffektivitet, miljøstandard og ...

les mer »
Mandag 09/03/20

Datakatalog for renovasjon er utviklet

Erland Eggen

Digitalisering skjer ofte ved at prosesser i virksomheten får nye databaserte overvåknings- og styringssystem. Digitalisering fra toppen av organisasjonen sikrer i større grad at opplysninger som er viktige for overvåkning og styring mot avtalte mål, blir tilgjengeliggjort

les mer »
Mandag 09/03/20

Rekorddeltakelse i Renovasjonsbenchmarking 2020

Erland Eggen

Hele 31 offentlige virksomheter og kommuner er påmeldt årets benchmarking, RBM20. Deltakerne omfatter stor variasjon i topografi, klima og bosetningsmønster fra Senja i Nord via NGIR i vest, SØIR i øst og Avfall Sør.

Kundeundersøkelsen startet denne uken og skal, ...

les mer »
Tirsdag 07/01/20

Bli med på Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20)

Erland Eggen

Avfall Norge har sendt ut invitasjon til å delta i RBM20. Alle som deltar får en enestående mulighet til å se virksomhetens praksis og resultater med friskt blikk og til å lære av andre.

Både de som ønsker å motivere forbedringer og dokumentere resultater vil ...

les mer »
Mandag 23/12/19

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Mandag 16/12/19

Benchmarking som basis for digitalisering

Erland Eggen

Digitalisering kan være et middel til kunnskapsbasert ledelse, målstyring og effektive rutiner. De offentlige renovasjonsvirksomhetene løser liknende oppgaver og vil derfor ha et liknende behov for data og informasjon. Benchmarkingsmodellen for renovasjon dekker behovet for overordnede opplysninger ...

les mer »
Mandag 16/12/19

Hvorfor delta i Renovasjonsbenchmarking 2020?

Erland Eggen

virksomheten får støtte til å

  • dokumentere tjenestestandard, miljøstandard og kundetilfredshet og avdekke muligheter til forbedring
  • dokumentere gebyrnivå, enhetskostnader, kostnadseffektivitet og muligheter for realisering av effektiviseringsmuligheter.
  • dokumentere ...
les mer »
Tirsdag 15/10/19

EDC AS støtter SeSammen-gruppens forbedringsarbeid

Erland Eggen

EDC har på oppdrag fra SeSammen utført en systematisk sammenlikning og analyse av driftseffektiviteten (produktivitet) hos 10 av deltakerne. Målet var å identifisere og forklare ulikheter med sikte på gjensidig læring og utvikling av en felles beste praksis på viktige ...

les mer »
Onsdag 04/09/19

Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20) forberedes

Erland Eggen

Etter vedtak i Avfall Norges styre vil tilbudet i 2020 omfatte tre detaljeringsnivå for inndata (fullstendig - som nå, forenklet for tidligere deltakere og forenklet for nye deltakere). Nøkkeltall basert på åpne kilder vil bli gjort offentlig tilgjengelig via web. Resultater fra ...

les mer »
Torsdag 11/04/19

SeSammen ser på kostnadseffektivitet i renovasjon

Erland Eggen

Samarbeidsgruppen SeSammen i Midt-Norge skal foreta en systematisk sammenlikning av produktivitet (driftseffektivitet) for 11 renovasjonsvirksomheter. Arbeidet utføres av EDC AS, og målet er å avdekke effektivitetsforskjeller og årsakene til disse. Analysene vil undersøke alle viktige ...

les mer »
Onsdag 20/03/19

Vi kan sammenlikne din virksomhet med 36 norske renovasjonsvirksomheter

Erland Eggen

Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for samarbeidet mellom ledelse, ansatte og styre/eiere.

les mer »
Mandag 18/03/19

Ny metodebeskrivelse er utviklet

Erland Eggen

Se gjennom presentasjonen og få bedre innsikt i EDCs metodikk for renovasjonsbenchmarking og hvordan den kan hjelpe din virksomhet til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål og delmål /media/files/metodegjennomgang19.pdf

les mer »
Torsdag 20/12/18

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Mandag 19/11/18

Miljøstandarden doblet på fem år

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking gjennomføres i regi av Avfall Norge annenhvert år og viser at miljøstandarden har gått kraftig opp. En viktig årsak til dette er bedre tjenestestandard. For å se utviklingen de seks viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon se her

les mer »
Onsdag 12/09/18

RBM-analysene brukes aktivt

Erland Eggen

Deltakerne i Renovasjonsbenchmarking 2018 er allerede i gang med å vurdere resultatene. Flere planlegger å legge dem frem for styrende organer, og EDC har foretatt en rekke konsekvensanalyser av alternative løsninger med sikte på å bedre både miljøstandard, kundetilfredshet ...

les mer »
Fredag 02/02/18

Rekorddeltakelse i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking.

Erland Eggen

Ved utgangen av januar hadde hele 32 offentlige renovasjonsvirksomheter meldt seg på årets benchmarking; flere av dem for første gang. Omfanget av deltakelse varierer fra full sammenlikning inklusive inndata- og resultatdugnad til sammenlikning av kundetilfredshet. Den store deltakelsen viser at ...

les mer »
Lørdag 16/12/17

Renovasjonsbenchmarking 2018 - påmelding pågår.

Erland Eggen

Avfall Norge inviterer til en ny runde med renovasjonsbenchmarking. Hvis du ønsker objektiv resultatoppfølging, å lære av de beste eller mulighet for å konsekvensberegne endringer i drift eller system, så meld deg på.

les mer »
Tirsdag 14/11/17

Renovasjonsvirksomheter simulerer fremtiden

Erland Eggen

De offentlige renovasjonsvirksomhetene står overfor store utfordringer, men har også tilgang på nye metoder og løsninger. Matematiske virksomhetsmodeller gjør det mulig å simulere konsekvensene av endringer i forutsetningene, veivalg og nye løsninger.  I løpet ...

les mer »
Mandag 25/09/17

Hva bør innsamlingen koste?

Erland Eggen

Konkursene i Veireno og RenoNorden viser at de regionale renovasjonsaktørene også må vurdere risikoen ved å handle for billig. Deltakelse i Avfall Norges «Renovasjonsbenchmarking» gir et raskt og sikkert anslag for hvor stor denne risikoen er. I ett tilfelle ville laveste tilbud ha ...

les mer »
Torsdag 31/08/17

Benchmarking i Midt-Østen

Erland Eggen

EDC's Effometermetode benyttes nå ved effektivitetssammenlikning av kraftnett i Midt-Østen og i Europa. Det er den samme metoden som benyttes i renovasjonsbenchmarking. EDC utfører sammenlikningene på oppdrag fra et av verdens største konsulentselskap

les mer »
Fredag 25/08/17

Evaluerer resultatene for 2016

Erland Eggen

Flere renovasjonsvirksomheter har fulgt opp resultatene for 2016 ved hjelp av forenklede inndata, som omfatter under 20 lett tilgjengelig opplysninger. Noen har også oppdatert kundemålingen

les mer »
Mandag 31/07/17

Konkurranseutsetting via benchmarking

Erland Eggen

Dyrekjøpte erfaringer har vist at konkurranseutsetting av renovasjonstjenester kan virke mot sin hensikt. Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) har helt siden starten i 2003 vist at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom grad av konkurranseutsetting og effektive tjenester. Regjeringens ...

les mer »
Fredag 09/06/17

Hva gjør de beste på husholdningsrenovasjon?

Erland Eggen

Energidata har analysert RBM-resultatene og funnet noen viktige fellestrekk for de som oppnår de beste resultatene på husholdningsrenovasjon.

les mer »
Tirsdag 02/05/17

Utsetting ingen sikker vei til suksess

Erland Eggen

Analyser av 30 renovasjonsvirksomheter viser at det ikke er noen sammenheng mellom gode prestasjoner og høy utsettingsgrad. Det er omstendighetene rundt utsetting og måten det gjøres på som er avgjørende.

Virksomheter som har tilgang på Energidatas virksomhetsmodell for ...

les mer »
Onsdag 16/11/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gjennomført med godt resultat

Erland Eggen

 Renovasjonsbenchmarking i regi av Avfall Norge er i år utført for 8. gang siden starten i 2005. Mange deltakere var godt fornøyd med virksomhetens resultater, mens andre fikk dokumentert forbedringsmuligheter og ideer til videre utvikling av virksomheten.  ...

les mer »
Fredag 07/10/16

Faktabasert regulering av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Nye rammer for husholdningsrenovasjon bør ta utgangspunkt i objektiv kunnskap om hvordan eksisterende rammer fungerer. Energidata har avdekket viktige sammenhenger basert på analyse av virksomheter som betjener halvparten av Norges befolkning.  /media/files/reguleringhusholdningsrenovasjon.pdf

les mer »
Torsdag 29/09/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gir et balansert bilde av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarkingen viser hvilke utfordringer de regionale renovasjonsvirksomhetene står overfor og hvordan de ble håndtert i 2015. Se /media/files/rbm16fellesrapport.pdf

les mer »
Onsdag 01/06/16

Tilfredsheten med husholdningsrenovasjon er høy og økende.

Erland Eggen

I forbindelse med Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har både omdømme og tilfredshet med renovasjonstjenesten blitt målt åtte ganger siden 2004. Målingen har hele tiden blitt målt på samme måte og har omfattet virksomheter som betjener halvparten av Norges ...

les mer »
Søndag 15/02/15

Produktivitetskommisjonen anbefaler benchmarking.

Erland Eggen

I sin første rapport om Produktivitet – grunnlag for vekst og
velferd har Produktivitetskommisjonens blant annet pekt på bruk av systematisk sammenlikning eller benchmarking som et nyttig virkemiddel for produktivitet i tjenesteproduksjon. Se f.eks. kapittel 16.4.1. ...

les mer »
Lørdag 23/11/13

Renovasjonsbenchmarking har utviklet syv mål på god husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Styringsgruppen for Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har i samarbeid med Energidata identifisert de syv viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon og definert hvordan de kan måles. De syv områdene er driftseffektivitet, systemeffektivitet, gebyrnivå, miljøstandard, ...

les mer »
Søndag 03/11/13

Sammenlikning er nøkkelen til målrettet ledelse av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Ledere for regionale renovasjonsvirksomheter har presentert noen synspunkter på hvorfor systematisk sammenlikning er et viktig ledelsesverktøy /media/files/benchmarkingformalstyrtledelseartikkel.pdf

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY