Nyheter


Onsdag 20/12/23

God jul og godt nyttår fra benchmarkene

Erland Eggen

Miljøproblemene er skremmende, men i renovasjon er vi i alle fall en del av løsningen.

God Jul og godt nytt år!

 Hilsen

Benchmarkene i EDC AS.

Erland & co./media/files/julebenchmark.jpg

les mer »
Onsdag 20/12/23

Viktige forbedringer i RBM24

Erland Eggen

Basert på innspill fra brukere er opplegget videreutviklet for å lette inndataarbeidet, bedre nøyaktigheten og sikre at resultatene kommer til nytte:

  • Ønsker du f.eks å studere prisnivå og effektivitet vil ett blikk på resultatkartet vise aktiviteter og faktorer der ...
les mer »
Tirsdag 05/09/23

RBM på Avfallskonferansen

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmark 2024 (RBM24) er et tilbud fra Avfall Norge til offentlige renovasjons­foretak som ønsker et bedre grunnlag for læring og forbedring gjennom systematisk samarbeid med andre.

les mer »
Tirsdag 05/09/23

Resultatmåling av renovasjon: KOSTRA eller RBM?

Erland Eggen

Offentlige renovasjonsvirksomheter må hvert år rapportere store datamengder til KOSTRA. Hva får de igjen for strevet? EDC AS har sammenstilt sektorens ønsker om resultatmåling og krav til måle-metodene med det som er tilgjengelig fra KOSTRA. ...

les mer »
Tirsdag 05/09/23

RBM understøtter målbevisst renovasjon

Erland Eggen

For å få kontroll på resultatene, må de måles. Til nå har over 40 offentlige renovasjons­virksomheter deltatt i Avfall Norges RBM for å få en objektiv og balansert resultat­måling og for å lære av de beste. I 2024 forbedres tilbudet i ...

les mer »
Fredag 09/09/22

RBM22 – sluttrapportene er sendt ut

Erland Eggen

28 renovasjonsselskaper deltok, hvorav 8 bare i kundetilfredshetsmålingen.

Grunnlaget for analysene er ca 500 000 opplysninger fra kundeundersøkelsen og 10 000 opplysninger om virksomhetenes rammebetingelser, løsninger, mengder, kostnader og resultater. Det er gjennomført 14 ...

les mer »
Søndag 22/05/22

Renovasjonsbechmarking 2022 er godt i gang

Erland Eggen

Et rekordstort antall renovasjonsvirksomheter deltar i årets benchmarking. Over 10 000 kundeintervjuer og øvrig datainnsamling er snart sluttført. Rapporter fra kundemålingen vil bli sendt ut i løpet av juni og utkast til samlet analyse av resultater, sterke/ svake sider og ...

les mer »
Torsdag 23/12/21

Julehilsen fra benchmarkene

Erland Eggen

EDC as har i 2021 bistått offentlige renovasjonsvirksomheter med å kartlegge hvor de står og med å utvikle gode veivalg mot en sannsynlig fremtid. Vi har også bidratt til at sektorens fremtidige rammebetingelser og spilleregler blir basert på fakta. Dette er gjort ved å ...

les mer »
Tirsdag 30/11/21

Renovasjonsbenchmarking 2022

Erland Eggen

Nå er det mulig å melde seg på renovasjonsbenchmarking 2022. Les hva tidligere deltakere har fått ut av renovasjonsbenchmarking her. Mer informasjon og påmelding se Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2022 (RBM22) - Avfall Norge

les mer »
Søndag 03/10/21

Faktabaserte avfallsforskrifter

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking har bidratt til en database med detaljert informasjon om 40 offentlige renovasjonsvirksomheter fra hele landet. Dette kunnskapsgrunnlaget blir nå benyttet av både Myndighetene og interesseorganisasjonene for å sikre faktabasert revisjon av avfallsforskriften iht. EU-kravene.

les mer »
Mandag 22/02/21

Hva blir de nye kravene til utsortering?

Erland Eggen

Miljødirektoratet vil i begynnelsen av mars komme med forslag til skjerpede krav til utsortering fra husholdningsavfall. EDC AS har i samråd med deltakerne i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking sett på avfallsselskapenes muligheter til å øke utsorteringsgraden. Se rapporten her  ...

les mer »
Torsdag 31/12/20

Strengere regulering av offentlig renovasjon.

Erland Eggen

800 gigatonn – Så mye CO2 kan fortsatt slippes ut skal verden holde seg innenfor en maksimal global oppvarming på 2 °C som avtalt på klimakonferansen i Paris. Ved dagens CO2-utslipp på rundt 50 gigatonn per år vil dette budsjettet bli brukt opp på bare 16 år.

For ...

les mer »
Mandag 19/10/20

Renovasjonsbenchmarking 2020 vel i havn.

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking 2020 eller RBM20 samlet i år hele 34 deltakere. På Resultatmøtet 14.10 var det HIM, GLØR og Avfall Sør som presenterte årsakene til at de scoret blant de beste på resultat­områdene driftseffektivitet, miljøstandard og ...

les mer »
Mandag 09/03/20

Datakatalog for renovasjon er utviklet

Erland Eggen

Digitalisering skjer ofte ved at prosesser i virksomheten får nye databaserte overvåknings- og styringssystem. Digitalisering fra toppen av organisasjonen sikrer i større grad at opplysninger som er viktige for overvåkning og styring mot avtalte mål, blir tilgjengeliggjort

les mer »
Mandag 09/03/20

Rekorddeltakelse i Renovasjonsbenchmarking 2020

Erland Eggen

Hele 31 offentlige virksomheter og kommuner er påmeldt årets benchmarking, RBM20. Deltakerne omfatter stor variasjon i topografi, klima og bosetningsmønster fra Senja i Nord via NGIR i vest, SØIR i øst og Avfall Sør.

Kundeundersøkelsen startet denne uken og skal, ...

les mer »
Tirsdag 07/01/20

Bli med på Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20)

Erland Eggen

Avfall Norge har sendt ut invitasjon til å delta i RBM20. Alle som deltar får en enestående mulighet til å se virksomhetens praksis og resultater med friskt blikk og til å lære av andre.

Både de som ønsker å motivere forbedringer og dokumentere resultater vil ...

les mer »
Mandag 23/12/19

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Mandag 16/12/19

Benchmarking som basis for digitalisering

Erland Eggen

Digitalisering kan være et middel til kunnskapsbasert ledelse, målstyring og effektive rutiner. De offentlige renovasjonsvirksomhetene løser liknende oppgaver og vil derfor ha et liknende behov for data og informasjon. Benchmarkingsmodellen for renovasjon dekker behovet for overordnede opplysninger ...

les mer »
Mandag 16/12/19

Hvorfor delta i Renovasjonsbenchmarking 2020?

Erland Eggen

virksomheten får støtte til å

  • dokumentere tjenestestandard, miljøstandard og kundetilfredshet og avdekke muligheter til forbedring
  • dokumentere gebyrnivå, enhetskostnader, kostnadseffektivitet og muligheter for realisering av effektiviseringsmuligheter.
  • dokumentere ...
les mer »
Tirsdag 15/10/19

EDC AS støtter SeSammen-gruppens forbedringsarbeid

Erland Eggen

EDC har på oppdrag fra SeSammen utført en systematisk sammenlikning og analyse av driftseffektiviteten (produktivitet) hos 10 av deltakerne. Målet var å identifisere og forklare ulikheter med sikte på gjensidig læring og utvikling av en felles beste praksis på viktige ...

les mer »
Onsdag 04/09/19

Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20) forberedes

Erland Eggen

Etter vedtak i Avfall Norges styre vil tilbudet i 2020 omfatte tre detaljeringsnivå for inndata (fullstendig - som nå, forenklet for tidligere deltakere og forenklet for nye deltakere). Nøkkeltall basert på åpne kilder vil bli gjort offentlig tilgjengelig via web. Resultater fra ...

les mer »
Torsdag 11/04/19

SeSammen ser på kostnadseffektivitet i renovasjon

Erland Eggen

Samarbeidsgruppen SeSammen i Midt-Norge skal foreta en systematisk sammenlikning av produktivitet (driftseffektivitet) for 11 renovasjonsvirksomheter. Arbeidet utføres av EDC AS, og målet er å avdekke effektivitetsforskjeller og årsakene til disse. Analysene vil undersøke alle viktige ...

les mer »
Onsdag 20/03/19

Vi kan sammenlikne din virksomhet med 36 norske renovasjonsvirksomheter

Erland Eggen

Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for samarbeidet mellom ledelse, ansatte og styre/eiere.

les mer »
Mandag 18/03/19

Ny metodebeskrivelse er utviklet

Erland Eggen

Se gjennom presentasjonen og få bedre innsikt i EDCs metodikk for renovasjonsbenchmarking og hvordan den kan hjelpe din virksomhet til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål og delmål /media/files/metodegjennomgang19.pdf

les mer »
Torsdag 20/12/18

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Mandag 19/11/18

Miljøstandarden doblet på fem år

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking gjennomføres i regi av Avfall Norge annenhvert år og viser at miljøstandarden har gått kraftig opp. En viktig årsak til dette er bedre tjenestestandard. For å se utviklingen de seks viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon se her

les mer »
Onsdag 12/09/18

RBM-analysene brukes aktivt

Erland Eggen

Deltakerne i Renovasjonsbenchmarking 2018 er allerede i gang med å vurdere resultatene. Flere planlegger å legge dem frem for styrende organer, og EDC har foretatt en rekke konsekvensanalyser av alternative løsninger med sikte på å bedre både miljøstandard, kundetilfredshet ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY