Notice: Undefined offset: 1 in /storage/content/80/102680/renovasjonsledelse.no/public_html/utilities/bootstrap.php on line 16
Renovasjonsledelse
  • Tjenester

  • Om oss

  • Våre kunder

  • Ta kontakt

Tjenester

Energidata har siden 2003 bidratt til resultatorientering av over 40 store og små renovasjons­virksomheter gjennom adm. støtte og presis og rettferdig evaluering av praksis, resultater og alternative strategier.

Hvorfor Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon - ROReno?

ROReno skal på en kostnadseffektiv måte utvide brukernes kompetanse og kapasitet slik at det blir mulig å:

  • beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av alle, motivere medarbeiderne og gi et solid grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
  • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
  • praktisere balansert målstyring av arbeidsprosessene med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere innsatsen.
  • utøve faktabasert endringsledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene, alternative løsninger) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
  • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.
  • effektivisere rapportering og oppfølging slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Nyheter

Faktabaserte avfallsforskrifter

Søndag 03/10/21 Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarking har bidratt til en database med detaljert informasjon om 40 offentlige renovasjonsvirksomheter fra hele landet. Dette kunnskapsgrunnlaget blir nå benyttet av både Myndighetene og ...

les mer »

Hva blir de nye kravene til utsortering?

Mandag 22/02/21 Erland Eggen

Miljødirektoratet vil i begynnelsen av mars komme med forslag til skjerpede krav til utsortering fra husholdningsavfall. EDC AS har i samråd med deltakerne i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking sett ...

les mer »

Strengere regulering av offentlig renovasjon.

Torsdag 31/12/20 Erland Eggen

800 gigatonn – Så mye CO2 kan fortsatt slippes ut skal verden holde seg innenfor en maksimal global oppvarming på 2 °C som avtalt på klimakonferansen i Paris. Ved dagens CO2-utslipp på ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY