Notice: Undefined offset: 1 in /storage/content/80/102680/renovasjonsledelse.no/public_html/utilities/bootstrap.php on line 16
Renovasjonsledelse
  • Tjenester

  • Om oss

  • Våre kunder

  • Ta kontakt

Tjenester

Energidata har siden 2003 bidratt til resultatorientering av over 30 store og små renovasjons­virksomheter gjennom presis og rettferdig sammenlikning av praksis og resultater.

Hvorfor Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon - ROReno?

ROReno skal på en kostnadseffektiv måte utvide brukernes kompetanse og kapasitet slik at det blir mulig å:

  • beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av alle, motivere medarbeiderne og gi et solid grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
  • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
  • praktisere balansert målstyring av arbeidsprosessene med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere innsatsen.
  • utøve faktabasert endringsledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene, alternative løsninger) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
  • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.
  • effektivisere rapportering og oppfølging slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Nyheter

SeSammen ser på kostnadseffektivitet i renovasjon

Torsdag 11/04/19 Erland Eggen

Samarbeidsgruppen SeSammen i Midt-Norge skal foreta en systematisk sammenlikning av produktivitet (driftseffektivitet) for 11 renovasjonsvirksomheter. Arbeidet utføres av EDC AS, og målet er å avdekke ...

les mer »
les mer »

Ny metodebeskrivelse er utviklet

Mandag 18/03/19 Erland Eggen

Se gjennom presentasjonen og få bedre innsikt i EDCs metodikk for renovasjonsbenchmarking og hvordan den kan hjelpe din virksomhet til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY