Strategistøtte

Vi har omfattende erfaring fra ledelse av både infrastrukturvirksomhet og konkurranseutsatte selskaper. Vi har ledet og støttet ulike typer av strategiprosesser fra fullstendig revurdering av mål og midler til strategiutvikling på viktige forretningsområder.

Vi har støttet strategiprosesser tilpasset kundens behov på ulike måter:

  • ved å lede prosessen frem til fullstendig strategiforslag inklusive plan for gjennomføring
  • ved å utvikle nødvendig faktagrunnlag for å identifisere sterke og svake sider samt fremtidsbilder, muligheter og trusler
  • ved å identifisere, beskrive og konsekvensvurdere alternative strategier
  • ved å beskrive implementering, organisering og ressursbehov
  • ved å kommunisere og forankre alternativer, valg og konsekvenser for eiere, ledelse, ansatte og leverandører.
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY