RBM20

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2020 er en gruppebenchmarking for offentlige renovasjonsvirksomheter som gjør det mulig å bedømme egen posisjon og utvikling i forhold til de andre deltakerne.

Tjenesten omfatter et innledende informasjonsmøte, støtte til datainnsamling, analyse og dokumentasjon av resultatene på tre detaljeringsnivå og via web samt en avsluttende resultatworkshop.

Det etableres en simuleringsmodell av virksomheten som kan benyttes ved seinere evaluering av alternative løsninger og usikre forutsetninger.

Tilleggstjenester omfatter støtte vedr. resultatorientert renovasjon, inndataworkshop og støtte til intern resultatworkshop og resultatgjennomgang for styre og eiere.

Invitasjon til RBM20 kommer ved årsskiftet.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY