RBM18

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2018 er en gruppebenchmarking for offentlige renovasjonsvirksomheter som gjør det mulig å bedømme egen posisjon og utvikling i forhold til de andre deltakerne.

Tjenesten omfatter et innledende informasjonsmøte, støtte til datainnsamling, analyse og dokumentasjon av resultatene på tre detaljeringsnivå og en avsluttende resultatworkshop.

Det etableres en simuleringsmodell av virksomheten som kan benyttes ved seinere evaluering av alternative løsninger og usikre forutsetninger.

Tilleggstjenester omfatter et kurs i resultatorientert renovasjon, inndataworkshop og støtte til intern resultatworkshop og resultatgjennomgang for styre og eiere.

For påmelding, bruk denne lenken

https://docs.google.com/forms/d/1_H7o69nSLK3toRRIXGCT-MCIZzI18B6DDIyNBHtQL48/viewform?edit_requested=true

For påmelding til informasjonsmøte, bruk denne lenken

https://docs.google.com/forms/d/1Oyqusp5hN76M4Of23yoojN-qymsH1slD9HdMGCARFGg/viewform?utm_source=Markedsf%C3%B8ring+-+arrangementer+og+prosjekter&utm_campaign=99db3adb74-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_12&utm_medium=email&utm_term=0_4cd453292d-99db3adb74-205158113&edit_requested=true

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY