Tilfredsheten med husholdningsrenovasjon er høy og økende.

I forbindelse med Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har både omdømme og tilfredshet med renovasjonstjenesten blitt målt åtte ganger siden 2004. Målingen har hele tiden blitt målt på samme måte og har omfattet virksomheter som betjener halvparten av Norges husholdninger. /media/files/stadigmertilfredsekunder.pdf

Last ned artikkelen her

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY