Renovasjonsbenchmarking 2020 (RBM20) forberedes

Etter vedtak i Avfall Norges styre vil tilbudet i 2020 omfatte tre detaljeringsnivå for inndata (fullstendig - som nå, forenklet for tidligere deltakere og forenklet for nye deltakere). Nøkkeltall basert på åpne kilder vil bli gjort offentlig tilgjengelig via web. Resultater fra sammenlikningen vil også bli gjort tilgjengelig, men bare for deltakerne.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY