Produktivitetskommisjonen anbefaler benchmarking.

I sin første rapport om Produktivitet – grunnlag for vekst og
velferd har Produktivitetskommisjonens blant annet pekt på bruk av systematisk sammenlikning eller benchmarking som et nyttig virkemiddel for produktivitet i tjenesteproduksjon. Se f.eks. kapittel 16.4.1. /media/files/nou20151produktivitetskommisjonen1.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY