Nyheter


Onsdag 01/06/16

Tilfredsheten med husholdningsrenovasjon er høy og økende.

Erland Eggen

I forbindelse med Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har både omdømme og tilfredshet med renovasjonstjenesten blitt målt åtte ganger siden 2004. Målingen har hele tiden blitt målt på samme måte og har omfattet virksomheter som betjener halvparten av Norges ...

les mer »
Søndag 15/02/15

Produktivitetskommisjonen anbefaler benchmarking.

Erland Eggen

I sin første rapport om Produktivitet – grunnlag for vekst og
velferd har Produktivitetskommisjonens blant annet pekt på bruk av systematisk sammenlikning eller benchmarking som et nyttig virkemiddel for produktivitet i tjenesteproduksjon. Se f.eks. kapittel 16.4.1. ...

les mer »
Lørdag 23/11/13

Renovasjonsbenchmarking har utviklet syv mål på god husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Styringsgruppen for Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har i samarbeid med Energidata identifisert de syv viktigste resultatområdene for husholdningsrenovasjon og definert hvordan de kan måles. De syv områdene er driftseffektivitet, systemeffektivitet, gebyrnivå, miljøstandard, ...

les mer »
Søndag 03/11/13

Sammenlikning er nøkkelen til målrettet ledelse av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Ledere for regionale renovasjonsvirksomheter har presentert noen synspunkter på hvorfor systematisk sammenlikning er et viktig ledelsesverktøy /media/files/benchmarkingformalstyrtledelseartikkel.pdf

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY