Nyheter


Tirsdag 14/11/17

Renovasjonsvirksomheter simulerer fremtiden

Erland Eggen

De offentlige renovasjonsvirksomhetene står overfor store utfordringer, men har også tilgang på nye metoder og løsninger. Matematiske virksomhetsmodeller gjør det mulig å simulere konsekvensene av endringer i forutsetningene, veivalg og nye løsninger.  I løpet ...

les mer »
Mandag 25/09/17

Hva bør innsamlingen koste?

Erland Eggen

Konkursene i Veireno og RenoNorden viser at de regionale renovasjonsaktørene også må vurdere risikoen ved å handle for billig. Deltakelse i Avfall Norges «Renovasjonsbenchmarking» gir et raskt og sikkert anslag for hvor stor denne risikoen er. I ett tilfelle ville laveste tilbud ha ...

les mer »
Torsdag 31/08/17

Benchmarking i Midt-Østen

Erland Eggen

EDC's Effometermetode benyttes nå ved effektivitetssammenlikning av kraftnett i Midt-Østen og i Europa. Det er den samme metoden som benyttes i renovasjonsbenchmarking. EDC utfører sammenlikningene på oppdrag fra et av verdens største konsulentselskap

les mer »
Fredag 25/08/17

Evaluerer resultatene for 2016

Erland Eggen

Flere renovasjonsvirksomheter har fulgt opp resultatene for 2016 ved hjelp av forenklede inndata, som omfatter under 20 lett tilgjengelig opplysninger. Noen har også oppdatert kundemålingen

les mer »
Mandag 31/07/17

Konkurranseutsetting via benchmarking

Erland Eggen

Dyrekjøpte erfaringer har vist at konkurranseutsetting av renovasjonstjenester kan virke mot sin hensikt. Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) har helt siden starten i 2003 vist at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom grad av konkurranseutsetting og effektive tjenester. Regjeringens ...

les mer »
Fredag 09/06/17

Hva gjør de beste på husholdningsrenovasjon?

Erland Eggen

Energidata har analysert RBM-resultatene og funnet noen viktige fellestrekk for de som oppnår de beste resultatene på husholdningsrenovasjon.

les mer »
Tirsdag 02/05/17

Utsetting ingen sikker vei til suksess

Erland Eggen

Analyser av 30 renovasjonsvirksomheter viser at det ikke er noen sammenheng mellom gode prestasjoner og høy utsettingsgrad. Det er omstendighetene rundt utsetting og måten det gjøres på som er avgjørende.

Virksomheter som har tilgang på Energidatas virksomhetsmodell for ...

les mer »
Onsdag 16/11/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gjennomført med godt resultat

Erland Eggen

 Renovasjonsbenchmarking i regi av Avfall Norge er i år utført for 8. gang siden starten i 2005. Mange deltakere var godt fornøyd med virksomhetens resultater, mens andre fikk dokumentert forbedringsmuligheter og ideer til videre utvikling av virksomheten.  ...

les mer »
Fredag 07/10/16

Faktabasert regulering av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Nye rammer for husholdningsrenovasjon bør ta utgangspunkt i objektiv kunnskap om hvordan eksisterende rammer fungerer. Energidata har avdekket viktige sammenhenger basert på analyse av virksomheter som betjener halvparten av Norges befolkning.  /media/files/reguleringhusholdningsrenovasjon.pdf

les mer »
Torsdag 29/09/16

Renovasjonsbenchmarking 2016 gir et balansert bilde av husholdningsrenovasjon

Erland Eggen

Renovasjonsbenchmarkingen viser hvilke utfordringer de regionale renovasjonsvirksomhetene står overfor og hvordan de ble håndtert i 2015. Se /media/files/rbm16fellesrapport.pdf

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY